1. NEUTENO Jacek Ziebura, właściciel strony www.babboe.pl, dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników strony („Strona”).
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest NEUTENO Jacek Ziebura, ul. Heleny 14/136, 30-838 Kraków.
 3. Dane osobowe użytkowników Strony („Użytkownicy”) przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Strony, zapewnienia sprawnego jego funkcjonowania, prowadzenia sprzedaży, obsługi reklamacji i rozpowszechniania informacji o produktach i usługach oferowanych na Stronie.
 4. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Strony oraz realizacji celów określonych powyżej.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 8. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności:
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
  • dostosowanie Strony do potrzeb Użytkowników,
  • tworzenie statystyk oglądalności Strony i jej podstron.
 9. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika ze Stroną, w logach systemowych Strony pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się ze Stroną. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ze Stroną oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.
 10. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Pomimo, iż Administrator dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres Administratora: info@babboe.pl.
 11. W celu zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów internetowych prosimy o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów.
 12. Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: info@babboe.pl